BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM LIÊNG VÀ NẬM CHIAT

Ngày 15/7/2021 tại Xiêng Khoảng, công ty ECC đã trình bày Báo cáo nghiên cứu khả hai dự án thủy điện nhỏ là Nậm Liêng và Nậm Chiat . Báo cáo đã được các cơ quan của tỉnh chấp nhận thông qua và cấp Giấy chức nhận hoàn thành nghiên cứu khả thi đối với hai dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *