CÔNG TY ECC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN NÂM XAO 2,3,4

Ngày 16/10/2020 công ty ECC đã có buổi báo cáo kết quả nghiên cứu khả thi các dự án Nậm Xao 2, Nậm Xao 3, Nậm Xao 4 thuộc huyện Mương Mọc, tỉnh Xiêng Khoảng trước Chủ đầu tư và Tư vấn của Chủ đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *