CÔNG TY ECC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ LÀO LỰA CHỌN LÀM TVGS CHO CHÍNH PHỦ

Ngày 02/7/2021 tại khách sạn Crowne Plaza Bộ Năng lượng và Mỏ – Cộng hòa DCND Lào đã tổ chức hội nghị tổng kết kết quả đàm phán Hợp đồng Tô nhượng (CA) dự án thủy điện Nậm Sum 1a để Bộ tổng hợp lần cuối trước khi có văn bản trình Ủy ban đầu tư Trung ương và Chính phủ Lào ký HĐ Tô nhượng cho dự án. Đây là dự án mà Công ty TNHH ECC làm tư vấn giám sát Dự án cho Chính phủ Lào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *