DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM TÀI

Chủ đầu tư  : Tập Đoàn Phongsubthavy

Địa điểm      : Bản Nahiboun, huyện Thathom, Tỉnh Xaysomboun, Lào

Thời gian     : 2019-2021

Công việc thực hiện: Tổng thầu EPC

Công suất                 : 25,5MW

Tổng mức đầu tư     : 22 triệu đô

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *